Danh mục sản phẩm
SẢN PHẨM MÔ TẢ GIÁ VND
Thẻ VCC
Wing link Paypal Thẻ Wing BIN 4382, 5363 có thể link vào Paypal (all country). Chỉ link, không verify. 15.000 - 30.000 Mua thẻ
Ebay Seller Thẻ Wing BIN 5363 sử dụng cho Ebay Seller. 13.000 - 20.000 Mua thẻ
Etsy Seller Thẻ Wing BIN 5363 sử dụng cho Etsy Seller. 13.000 - 20.000 Mua thẻ
Amazon Seller Thẻ Wing BIN 5363 sử dụng cho Amazon Seller. 13.000 - 20.000 Mua thẻ
Facebook Thẻ BIN 4288 dùng cho Facebook (dùng zipcode 94105 với các site US check AVS) 25.000 - 35.000 Mua thẻ
Tradingview Thẻ BIN 4288 dùng cho Tradingview. 25.000 - 35.000 Mua thẻ
YouTube Pre Thẻ BIN 4288 dùng cho YouTube Premium (max charge 1$). 25.000 - 35.000 Mua thẻ
Thẻ số dư 1$ Thẻ BIN 4288 có số dư 1$, hỗ trợ tra cứu giao dịch online. 25.000 - 35.000 Mua thẻ
MBBank VN Thẻ MB Bank VN, có thể dùng cho nhiều dịch vụ CLOUD, VPS (lưu ý: không có số dư). 25.000 Mua thẻ
Thẻ BIN EU Thẻ BIN EU (5305, 5338), dùng cho nhiều mục đích (lưu ý: không có số dư). 15.000 - 20.000 Mua thẻ
Account
Tài khoản Barter Account Barter đã KYC VN tạo không giới hạn thẻ BIN 4288, 5368 (US). 400.000 Mua Acc
Paypal Personal Account Paypal VN Personal (2019-2020) unverified, đã link thẻ và có giao dịch. 30.000 - 50.000 Mua Acc
Paypal Business Account Paypal VN Business (2019-2020) unverified, đã link thẻ và có giao dịch. 30.000 - 50.000 Mua Acc
vcc24h.com © 2021. All rights reserved