Lấy Code verify Paypal
× Lưu ý có thể mất ít phút sau khi thực hiện verify bên Paypal mới lấy được code. Trường hơp không lấy được code tự động vui lòng liên hệ telegram @luxubuok
Nhập số thẻ
 
Hướng dẫn
- Nhập 16 số thẻ để tra cứu, các giao dịch mới phát sinh có thể chưa được cập nhật ngay trên hệ thống.
- Trường hợp thẻ không được hỗ trợ tra cứu online, liên hệ để được hỗ trợ.
vcc24h.com © 2023. All rights reserved