Thông tin chung
VCC đã qua sử dụng là các thẻ đã được sử dụng cho mục đích nào đó, ví dụ đã dùng để đăng ký Paypal, Youtube,... Cụ thể thẻ đã sử dụng dịch vụ nào được thông tin rõ trên webiste ở phần mô tả.
Tài khoản tạo VCC là tài khoản của các dịch vụ cho phép tạo nhiều thẻ ảo như Barter, Flutter. Tài khoản đã được verified KYC, có thể nạp tiền và sử dụng được ngay.
Tài khoản chỉ được bảo hành nếu không thể đăng nhập được ngay sau khi nhận. Toàn bộ các phát sinh trong quá trình sử dụng sẽ không được bảo hành, người sử dụng tự chịu mọi trách nhiệm quản lý tài khoản đã nhận.
Về lý thuyết, VCC có thể sử dụng cho tất cả các dịch vụ chấp nhận thẻ Visa, Master,... Tuy nhiên, thực tế mỗi dịch vụ có thể hạn chế các loại thẻ nào đó (ví dụ thẻ được dùng để đăng ký tài khoản trial quá nhiều nên không thể tiếp tục sử dụng được nữa). Các dữ liệu này có thể liên tục được thay đổi nên chúng tôi không thể đảm bảo, do đó cách tốt nhất để biết thẻ có sử dụng được với dịch vụ nào đó hay không là bạn có thể kiểm tra trước qua mã BIN, hoặc sử dụng trực tiếp 1 thẻ để thử.
Bạn cần xác định rõ mục đích của bạn là gì để lựa chọn loại thẻ phù hợp. Ví dụ bạn cần sử dụng cho Paypal thì hãy mua loại chưa sử dụng với Paypal.
Một số loại thẻ cho phép nạp thêm tiền vào thẻ, bạn hãy kiểm tra tại phần mô tả. Trường hợp thẻ không hỗ trợ nạp online tự động, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
Một số loại thẻ cho phép tra cứu lịch sử giao dịch online, bạn hãy kiểm tra tại phần mô tả. Trường hợp thẻ không hỗ trợ tra cứu online tự động, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
Hệ thống tự động nên bạn sẽ nhận được thẻ/tài khoản ngay sau khi hoàn thành thanh toán.
Hệ thống hoạt động tự động nên sẽ căn cứ vào nội dung chuyển tiền để xác định bạn chuyển tiền thanh toán cho đơn hàng nào. Nếu bạn ghi nội dung chuyển tiền không đúng như đơn hàng yêu cầu thì hệ thống không thể xác định được bạn chuyển tiền để làm gì, cho đơn hàng nào... và kết quả là không thể xác thực được bạn đã thanh toán (chuyển tiền) hay chưa. Vì lý do này vui lòng luôn chuyển đúng số tiền và nội dung chuyển tiền như đơn hàng yêu cầu.
Liên hệ
vcc24h.com © 2024. All rights reserved